PHO LUV LAKE DALLAS!

Opening Positions: Full Time or Part Time
Please join us. No Experience needed, we will train!

  • Prep Ingredients
  • Dishwasher
  • Simple Cook

Please Call Me!
John (732) 983 - 8796
Business (940) - 498-2456

NHÀ HÀNG PHỞ LUV LAKE DALLAS!

Chúng tôi cần tuyển full times hoặc part times

  • Waiter and Waitress.
  • Phụ Bếp

Vui lòng liên lạc:
John (732) 983 - 8796
Nhà hàng (940) - 498-2456

Chân thành cảm ơn!

Contact Form

Job Application
*
*
*
*
*